Всеки ден се говори за интензитета на замърсяване на почвата, океаните, въздуха… Но вместо върху негативите, днес избираме да се фокусираме върху малкия принос, който всеки от нас дава или може да даде за голямата и така нужна грижа за природата всеки ден.

Сред най-притеснителните и опасни видове замърсяване е това с пластмаса и метали. Различните видове от тях остават трайни следи върху планетата ни. Те имат различен ефект. Много от тях остават със стотици години и се разграждат бавно в почвата, пренасят се чрез подпочвените води и в океаните.

За това ние избрахме да преработваме и използваме отпадъчните продукти от нашето производство.

Ние като фирма и обществото следва да гледаме в една посока.

“ Правим го, защото ни е грижа. Опитайте и вие“