Април 2021 г. бе монтирана система за електро-статично боядисване от най-ново поколение на една от топ 3 фирмите в света, чрез което се постигна:

–  значително намаляване на разхода на прахова боя;

–  равномерно покритие върху изделията;

–  повишаване с 50 % на скоростта на линията;

–  по-високо качество;